لیست قیمت

فروشنده

آیا شما تامین کننده محصولات هستید؟ در پلتفرم کیناک مشترک شوید ومحصولات، تعداد و بازده زمانی که می‌توانید محصولات را آماده وارسال نمایید را مشخص کنید. خریداران میتوانند به محصولات شما علاقه نشان دهند و شما می‌توانید از طریق بستر کیناک با آنها ارتباط برقرار کنید.

خریدار

آیا به‌ دنبال تامین کننده‌ای هستید که محصولات مورد نظر شما را عرضه کند؟ می‌توانید در کیناک به عنوان خریدار ثبت نام کنید تا با تامین کنندگان سراسر دنیا در ارتباط باشید ومحصولات و قیمت‌های آنها‌ را بررسی کنید. اگر محصول مورد نظر شما وجود ندارد، می‌توانید یک درخواست محصول ایجاد کنید که تامین کنندگان بتوانند به آن واکنش نشان دهند.

اشتراک ۱۲ ماهه
به عنوان فروشنده به ما بپیوندید
۴۹۰ €

تمام ویژگی های موجود برای خریداران گنجانده شده
محصولات را برای فروش اضافه کنید
مشاهده محصولات رقابتی در سراسر جهان
ایمیل های محصولات رقیب را دریافت کنید
در صورت علاقه اطلاعات تماس را از رقبا دریافت کنید
اطلاعات تماس را از خریدار محصول خود دریافت کنید
بازدید بیشتر در مورد محصولات اضافه شده
با تعداد بیشتری از خریداران تعامل داشته باشید
با پرداخت ۱۰ × ۱ ماه از مزایای فروشنده به مدت ۱۲ ماه استفاده کنید

ماه اول رایگان

اشتراک ۳ ماهه
به عنوان فروشنده به ما بپیوندید
۱۲۸ €

تمام ویژگی های موجود برای خریداران گنجانده شده
محصولات را برای فروش اضافه کنید
مشاهده محصولات رقابتی در سراسر جهان
ایمیل های محصولات رقیب را دریافت کنید
در صورت علاقه اطلاعات تماس را از رقبا دریافت کنید
اطلاعات تماس را از خریدار محصول خود دریافت کنید
بازدید بیشتر در مورد محصولات اضافه شده
با تعداد بیشتری از خریداران تعامل داشته باشید
با ۱۳٪ تخفیف از مزایای فروشنده استفاده کنید

ماه اول رایگان

اشتراک ۱ ماهه
به عنوان فروشنده به ما بپیوندید
۴۹ €

تمام ویژگی های موجود برای خریداران گنجانده شده
محصولات را برای فروش اضافه کنید
مشاهده محصولات رقابتی در سراسر جهان
ایمیل های محصولات رقیب را دریافت کنید
در صورت علاقه اطلاعات تماس را از رقبا دریافت کنید
اطلاعات تماس را از خریدار محصول خود دریافت کنید

ماه اول رایگان

خریدار
به عنوان خریدار به ما بپیوندید
رایگان

از پلتفرم بازدید کنید
جستجوی محصولات در سراسر جهان
ایجاد حساب خریدار (فقط برای شرکت ها)
از محصولات مورد نظر ایمیل دریافت کنید
به محصولات دیگر علاقه نشان دهید
اطلاعات تماس فروشنده را دریافت کنید
درخواست محصول را ارائه دهید