Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: TARAFLAR:

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) CEVİZLİ MAH. TALATPAŞA CAD. YASEMİNLER SK. NO:2 D:4 MALTEPE İstanbul – Türkiye adresinde mukim CAYNAC WEB HİZMETLERİ ULUSLARARASI TANITIM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve caynac.com internet sitesi üzerinde sunulan E-ticaret Platformunu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), CAYNAC E-ticaret Yazılımını (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla caynac.com internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

Madde 2: AMAÇ:

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, PLATFORM a kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:

a- FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİLERİN internet üzerinden müşteri bulabilmelerini sağlayacaktır.

b- PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı caynac.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:

PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir. Hizmet başlangıç tarihi, tercih edilen paketin caynac.com internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar. MÜŞTERİ bu süre boyunca PLATFORM kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. PLATFORM lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde caynac.com internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;

a- Ürünlerini kendileri ekleyeceklerdir veya ilgi talebinde kendileri bulunacaklardır.

c- Gelecek olan ilgiler  ile ilgili olarak işlemlerin operasyonunu kendileri yöneteceklerdir.

ç- Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a- FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b- MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

c- FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

d- Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:

Sunulan YAZILIM ve diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA yazılımla ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

Madde 11: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN caynac.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.