Genel terimler

Caynac.com adıyla ticaret yapan Bay A. Yaşar, Ticaret Odasına 76002136 numarasıyla kayıtlıdır ve Bunschoten-Spakenburg’daki Paardenkamp 32, 3751 JR’de bulunmaktadır, bundan sonra Caynac.com olarak anılacaktır.

Madde 1 Genel 1

 1. Bu genel hüküm ve koşullarda, aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamda kullanılır.
 2. Teklif: Caynac.com tarafından Hizmetlerin sağlanması için Kullanıcıya herhangi bir teklif.
 3. Reklam: Kullanıcının, şirket bilgilerini, telefon numarasını ve ilgili kişiyi adlandırmadan başka bir Kullanıcıya teklifi
 4. Caynac.com: Hizmet sunan hizmet sağlayıcı
 5. Hizmetler: Kullanıcıların arz ve talebini bir araya getiren Web Sitesini kullanılabilir hale getirmek.
 6. Kullanıcı: bir meslek veya iş sırasındaki gerçek kişi veya Web Sitesini kullanan ve / veya Caynac.com ile bir Anlaşma yapan tüzel kişi.
 7. Sözleşme: Kullanıcı ile Caynac.com arasındaki herhangi bir Sözleşme ve diğer yükümlülükler ile Caynac.com’un Caynac.com tarafından Kullanıcıya sağlanan ve Kullanıcı tarafından kabul edilen ve Caynac.com tarafından kabul edilen ve gerçekleştirilen Hizmetler için önerileri.
 8. Web sitesi: Caynac.com tarafından Kullanıcı yararına sağlanan web sitesi: caynac.com

 

Madde 2 Uygulanabilirlik

 1. Bu kullanım koşulları, Caynac.com ve Kullanıcılar arasında, Web Sitesinin herhangi bir Kullanıcı tarafından kullanımına ilişkin herhangi bir Sözleşme için geçerlidir.
 2. Bu genel hüküm ve koşullardan sapmak mümkün değildir.
 3. Kullanıcının bir mesleği veya işi gerçekleştirirken genel hüküm ve koşulları hariç tutulur.
 4. Caynac.com, Kullanıcıların (kişisel) verilerine dikkat eder. Kişisel verilerin işlenmesi sadece Caynac.com hizmetlerinin performansı bağlamında gerçekleşecektir. Caynac.com kişisel verileri başka hiçbir amaçla işlemeyecek ve asla gerekenden daha uzun süre saklamayacaktır. Daha fazla bilgi Caynac.com’un Gizlilik bildiriminde bulunabilir.
 5. Caynac.com Web Sitesi prensip olarak, reşit olmayanlar (16 yaş ve üstü) bir ebeveynin ve / veya yasal vasinin yazılı izni aldığını gösteremedikçe, reşit olmayanlar için ilgili eylemi bağımsız olarak yapamazlar. İlgili yasa yazılı izin olmadan toplumda gerçekleştirilmesi geleneksel olmadığı sürece yürürlüğe girebilir.
 6. Web Sitesinin bir sağlayıcısı olarak Caynac.com, Kullanıcılar arasında akdedilebilecek olan sözleşmeye taraf değildir.
 7. Caynac.com, Reklamların veya söz konusu reklamı yerleştiren Kullanıcı’nın kalitesi, uygunluğu, eksiksizliği, doğruluğu, (il) yasallığı, derecelendirmeleri ve / veya incelemeleri üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir zaman garanti etmez. Caynac.com, her bir Kullanıcının görüntülenen Reklamların yukarıdakilere uygun olup olmadığını araştırmak için bağımsız bir yükümlülüğü olduğunu belirtir. Reklamla birlikte gelen resimler yalnızca görüntüleme amaçlıdır. Bir Kullanıcı bu resimlerden herhangi bir hak elde edemez ve Caynac.com tarafından asla onaylanmış bir görüntü olarak kabul edilemez.
 8. Yerleştirilen reklamların içeriği veya bölümleri diğer web sitelerinde, uygulamalarda, e-postalarda, sosyal medyada ve diğer çevrimiçi ve çevrimdışı reklamlarda görüntülenebilir.
 9. Web Sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafların web siteleri için diğer çerezler ve / veya gizlilik bildirimleri geçerli olabilir. Caynac.com, üçüncü tarafların web sitelerinin (içeriğinin) kullanılabilirliğinden veya doğruluğundan sorumlu veya yükümlü değildir. Web Sitesinde üçüncü bir tarafa bağlantı, Caynac.com tarafından üçüncü tarafın (hizmetlerinin) onayı olarak kabul edilemez.
 10. Açıkça belirtilmedikçe, Kullanıcı’nın Sözleşmeyi üçüncü bir tarafa devretmesi yasaktır

 

Madde 3 Teklif

 1. Aksi yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, Caynac.com tarafından yapılan tüm teklifler hiçbir yükümlülük altına girmez. Teklif belirli koşullar altında sınırlı veya geçerliyse, Teklif’te açıkça belirtilir.
 2. Caynac.com, yalnızca Kullanıcı, bu koşulların 4 üncü paragrafı 1 uyarınca Teklifi kabul ederse bir teklife bağlıdır.
 3. Teklif, sunulan Hizmetlerin bir açıklamasını içerir. Açıklama, Kullanıcının Teklifi iyi bir şekilde değerlendirebilmesi için yeterince belirtilmiştir. Teklifteki herhangi bir bilgi yalnızca bir göstergedir ve Sözleşmenin herhangi bir tazminatı veya feshi için dayanak olamaz.
 4. Teklifler veya teklifler takip emirlerine otomatik olarak uygulanmaz.
 5. Caynac.com’un teklifindeki teslimat süreleri ilke olarak açıklayıcıdır ve aksi açıkça kabul edilmedikçe Kullanıcı’nın aşılması halinde fesih veya tazminat hakkı vermez.

 

 Madde 4 Anlaşmanın Sonuçlandırılmasıt

 1. Anlaşma, Kullanıcı Caynac.com’dan hesap içerisine bir Reklam yükleyerek bir Teklif veya Anlaşma kabul ettiğinde ve Caynac.com, Reklamı Web Sitesinde yayınlayarak Anlaşmayı onayladığında sonuçlandırılır. veya Kullanıcıdan ödeme aldı.
 2. Teklifin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, sadece Caynac.com’un bu kabulü aldıktan sonraki 14 gün içinde kabulü açıkça ve açık bir şekilde teyit etmesi durumunda Caynac.com üzerinde bağlayıcıdır.
 3. Caynac.com’dan onay gelmezse, herhangi bir Sözleşme yapılmayacaktır. Kullanıcı istediği zaman yeni bir Reklam yükleyebilir.
 4. Caynac.com, Teklifin açıkça bir hata veya hata içerdiğini veya anlamış olması veya anlamış olması durumunda bir Teklife bağlı değildir. Kullanıcı bu hata veya büro hatasından herhangi bir hak elde edemez.
 5. Caynac.com ile yapılan herhangi bir Sözleşme, Caynac.com ile ilişkili tek bir kişiyle değil, şirkete aittir.
 6. Sözleşme birden fazla Kullanıcı tarafından imzalanırsa, her bir Kullanıcı, Sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden bireysel olarak müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Madde 5 Anlaşmanın Süresi

 1. Aksi, açıkça aksi kararlaştırılmadıkça 12 (takvim) ay boyunca imzalanmıştır.
 2. Anlaşma, reklam alanı için üzerinde anlaşmaya varılan süre dolduğunda veya Kullanıcı Reklamı kaldırırsa otomatik olarak sona erer. not: hala müşteriyi uyarmak istiyorsunuz. abonelik aboneliklerinin başka bir yıl boyunca otomatik olarak yenilenmesini ayarlamak sizin yararınıza olacaktır. Bu konuda uyarmak için yasal bir zorunluluk yoktur (ancak tesadüfen temizdir)
 3. Anlaşma süresi boyunca Kullanıcının Anlaşmayı uzatması mümkündür. Kullanıcı, reklam alanının sona ermesinden önce hesap üzerinden bu konuda bir talepte bulunmalıdır, bundan sonra yeni bir Anlaşma imzalanmalıdır.
 4. Hem Kullanıcı hem de Caynac.com, diğer tarafa yazılı olarak temerrüt bildirimi verilmişse ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için makul bir süre verilmişse ve yine de yükümlülüklerini yerine getirememişse, Sözleşmeyi yerine getirmede atfedilebilir bir eksiklik temelinde Sözleşmeyi feshedebilir. sonra yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirir. Buna, Kullanıcının ödeme ve işbirliği yükümlülükleri de dahildir.
 5. Anlaşmanın feshi, Caynac.com’un fesih anında çalışma yapmış veya hizmet vermiş olması koşuluyla Kullanıcının ödeme yükümlülüklerini etkilemez.Kullanıcı kararlaştırılan ücreti ödemek zorundadır.
 6. Anlaşmanın erken feshi halinde, Kullanıcı zaten ödenmiş olan paraların iadesini alma hakkına sahip değildir.
 7. Hem Kullanıcı hem de Caynac.com, taraflardan biri ödemenin askıya alınması durumunda, iflas başvurusu yapılmışsa veya ilgili şirket tasfiye ile sona ererse, sözleşmeyi derhal yürürlüğe girmeden tamamen veya kısmen yazılı olarak feshedebilir. Yukarıda belirtildiği gibi bir durum ortaya çıkarsa, Caynac.com asla önceden alınan parayı ve / veya tazminatı iade etmek zorunda değildir.

Madde 6 Web Sitesinin Kullanımı

 1. Caynac.com, bir hesap oluşturmak, bir doğrulama işlemini tamamlamak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Web Sitesinin belirli bölümlerine veya işlevlerine erişim ve kullanım konusunda ilave kısıtlamalar veya koşullar getirebilir ve belirli kalite veya uygunluk kriterlerini karşılamak.
 2. Kullanıcıların Doğrulanması kusursuz değildir. Bununla birlikte, Caynac.com, doğrulama süreci ile ilgili olarak beklenebilecek tüm makul önlemleri alır. Bu bağlamda, bir Kullanıcı bir tür (devlet) kimliği veya başka bilgi vermekle yükümlü olabilir. Caynac.com ayrıca, kullanıcıları (varsa) cezai mahkumiyetin kamu kayıtlarına dayanarak tarama hakkına sahiptir.
 3. Her Kullanıcının, Caynac.com’un önceden yazılı izni olmadan Web Sitesini kopyalaması (içeriği) ve / veya başkaları üzerinde çoğaltması, ifşa etmesi veya üzerinde değişiklik yapması yasaktır. Buna Reklamların içeriği de dahildir.
 4. Web Sitesi ve Reklamların (içeriği) fikri mülkiyet hakları ve / veya ticari markalar tarafından korunabilir. Web Sitesini kullanarak, her Kullanıcı fikri mülkiyet haklarının Caynac.com ve / veya Reklamı yerleştiren Kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Kullanıcının Caynac.com ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ve Caynac.com’un iyi adını ihlal etmesi kesinlikle yasaktır. Grafik tasarımlar, fikirler ve benzerleri de dahil olmak üzere Web Sitesinin tüm fikri mülkiyet hakları ve telif hakları yalnızca Caynac.com’a aittir ve açıkça Kullanıcıya aktarılmaz. Kullanıcının içeriği kullanması, üzerinde değişiklik yapması, kopyalaması, lisanslaması, satması veya başka şekilde kullanması yasaktır. Bir Kullanıcının Web Sitesini kullanma konusunda sınırlı bir kullanıcı hakkı vardır.
 5. Kullanıcının, Web Sitesine bir Reklam yerleştirmiş olan Kullanıcıların (kişisel) verilerini edinme veya kendi hizmetlerini veya ürünlerini sunma amacıyla işlemesine, toplamasına veya başka şekilde kullanmasına izin verilmez.
 6. Kullanıcı, Caynac.com’un belirttiği veya Kullanıcının Web Sitesine erişim ve / veya kullanımı için makul olarak anlaması gereken tüm bilgilerin gerekli olduğundan emin olmalıdır.
 7. Caynac.com, bu yanlışlığın veya eksikliğin farkında olmadıkça, Caynac.com’un Kullanıcı tarafından sağlanan yanlış ve / veya eksik bilgilerin olduğu varsayımından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 8. Bir Kullanıcı, Web Sitesinde yayınlanan ve görüntülenen bilgilere erişebilir. Kullanıcı, Web Sitesine veya hesabına yerleştirdiği tüm veri ve bilgilerden daima sorumludur. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin yanlış veya eksik olduğundan şüphelenirse, Caynac.com’u gecikmeksizin bilgilendirir ve doğru bilgileri bırakır. Kullanıcı verilerini güncel tutmalı ve verilerini kendi hesabında ayarlayabilmelidir.
 9. Caynac.com, Web Sitesinin yanı sıra Hizmetlerini de değiştirme hakkına sahiptir. Zaman içindeki değişiklikler hakkında kullanıcı bilgilendirilecektir.

Madde 7 Hesap

 1. Her Kullanıcı, Web Sitesinin yayıncılık gibi belirli işlevlerine erişim ve kullanım için uygun ve indirme kayıt formunu doldurarak bir hesap oluşturmalıdır. bir Reklamı görüntüleme. Her Kullanıcı için, kaydı yapan kişi Kullanıcıyı kullanma yetkisine sahip olduğunu beyan ve garanti eder Caynac.com’a Sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan tüm izinleri ve lisansları yasal olarak bağlar ve sağlar.
 2. Hesap bir e-posta adresi ve bir şifre ile veya Facebook gibi bir (sosyal medya) hesabı ile kaydedilebilir.
 3. Kullanıcı, hesabın kaydı sırasında doğru ve eksiksiz bilgi vermek ve hesabı her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.
 4. Aksi yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, her Kullanıcı yalnızca bir hesap kaydedebilir. Hesap kişiseldir ve devredilemez.
 5. Kullanıcı, giriş bilgilerinden sorumludur ve bu giriş bilgilerini üçüncü taraflara vermemelidir. Bir Kullanıcı, oturum açma kimlik bilgilerinin kaybolduğundan, çalındığından veya hesabın yetkisiz olduğundan şüpheleniyorsa, kullanıcının derhal Caynac.com ile iletişim kurması gerekir. Kullanıcı ihmal etmediğini gösteremedikçe (giriş bilgilerinin yetkisiz kullanımını veya kaybını bildirmemekle), Kullanıcı kendi hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden şahsen sorumludur.
 6. Kullanıcı yalnızca hesap oluşturulduktan sonra Web Sitesinde eylem gerçekleştirebilir.

Madde 8 Reklam Verme

 1. Caynac.com, Kullanıcı tarafından teslim edilen Reklamı üzerinde anlaşmaya varılacaktır.
 2. Kararlaştırılan yerleştirme tarihi, taraflar yazılı olarak ve açıkça aksi kararlaştırmadıkça, bir göstergedir ve asla kesin bir son tarihtir.
 3. Caynac.com, Reklamı yerleştirirken gereken özeni gösterecektir. Herhangi bir hata / kusur ve / veya malzeme ve / veya Reklamın uygun olmaması durumunda, Caynac.com Kullanıcıyı derhal e-posta veya telefonla bilgilendirecektir.
 4. Caynac.com, aşağıdaki durumlarda Reklamı her zaman yerleştirmeme hakkına sahiptir: i. Caynac.com’un münhasır görüşüne göre, reklamın içeriği, özellikle Reklam Kullanıcı ve / veya ilgili yasa ve yönetmeliklere ilişkin veriler içerdiğinde, bu genel şart ve koşulların içeriğiyle çelişmektedir ii. malzemenin tedarik edildiği bilgi taşıyıcısı arızalı veya kullanılamaz veya Malzemenin kendisi yerleştirme için uygun değildir; iii. Reklamı yerleştirirken teknik sorunlar oluşur; iv. Reklam, önceki yerleşim sırasında Kullanıcılardan veya web sitesini ziyaret edenlerden şikayetlere yol açmıştır; v. yalnızca Caynac.com’un görüşüne göre, Reklam diğer Reklamların niteliğine ve boyutuna uymuyor; vi. Caynac.com’un tek kararındaki Reklam, Caynac.com’un görüntüsüyle eşleşmiyor.
 5. Caynac.com, Kullanıcının reklamının başarısından veya başka bir şekilde reklamından veya reklamın fiili olarak gösterilmesinden sorumlu değildir.
 6. Her Kullanıcının, Web Sitesinde veya Web Sitesi üzerinden sunduğu tüm içerik için bağımsız bir sorumluluğu vardır. Kullanıcı, Web Sitesine bilgi yerleştirerek, yayınladığı tüm verilerin sahibi olduğunu veya bu bilgileri Web Sitesinde / genel olarak yayınlamaya yetkili / yetkili olduğunu garanti eder. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla yayınladığı tüm bilgilerin ve / veya verilerin, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını veya geçerli yasa ve yönetmelikleri ihlal etmediğini garanti eder.
 7. Her Kullanıcının ayrıca, herhangi bir durumda aşağıdakileri içeren Hollanda yasalarını ve düzenlemelerini ihlal ederek bir Reklam yüklemesi, yorum göndermesi veya Web Sitesinde başka bir şekilde Web Sitesi üzerinden içerik yayınlaması ve / veya dağıtması yasaktır. : Telif hakkı sahibinin izni olmayan veriler, küçük düşürücü bilgiler veya rahatsız edici, gözdağı veren, küçük düşürücü, ayrımcılığa uğrayan, tehdit eden, ırkçı, şiddet içeren, nefret dolu, saldırgan, müstehcen ve çocuk veya başka şekilde cezai pornografi içeren bilgiler . Ayrıca, üçüncü tarafların (takip etme dahil) gizliliğinin yanı sıra torrentler, virüsler, spam, geri bağlantılar ve köprüler (üçüncü taraf web sitelerinde bu tür bilgilere atıfta bulunur), krediler, piyangolar ve / veya kumar (kumar), ilaçlar ve diğer tüm türleri ihlal eden bilgiler üçüncü tarafların veya Web Sitesinin internet veya e-posta trafiğine zarar verebilecek zararlı ve / veya yasa dışı içerik. Caynac.com, yukarıda belirtilen içeriklerden bir veya daha fazlasını içeren yayınlanmış içeriği kaldırabilir. Caynac.com içeriği yayınlayan ilgili Kullanıcıyı bilgilendirecektir.

Madde 9 Reklamın Askıya Alınması ve Feshi

 1. Caynac.com, Reklam’ın içeriğini zamanında ve hiç bir şekilde yükümlülük altına sokmamışsa, Reklam İçeriğini (veya / veya diğer Hizmetlerini) askıya alma hakkına sahiptir. bu Şartları ihlal eder veya Reklam yanıltıcıdır veya diğer Kullanıcılara veya üçüncü taraflara zarar verebilir.
 2. Cayma hakkı, bir mesleğin veya işin icrasında Kullanıcı için hariç tutulur.

Madde 10 Hizmetlerin Performansı

 1. Caynac.com, anlaşılan Hizmeti, iyi bir hizmet sağlayıcıdan istenebileceği en büyük özenle yerine getirmeye çalışacaktır. Tüm Hizmetler, ayrıntılı olarak açıklanan açık ve yazılı bir sonuç üzerinde mutabık kalınmadıkça, en iyi çaba yükümlülüğü temelinde gerçekleştirilir.
 2. Caynac.com, kendi takdirine bağlı olarak ve makul olarak gerekli gördüğü müddetçe, Reklamların içeriğini, biçimini ve / veya biçimini değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür bir değişiklik veya sapma, aksi açıkça belirtilmedikçe, Kullanıcının ilgili Reklam için Sözleşme uyarınca Caynac.com’a yaptığı tazminatın tazminatını veya (kısmen) geri ödenmesine izin vermez.
 3. Caynac.com’un Hizmetleri sunduğu Sözleşme, hizmetlerin kapsamını ve kapsamını düzenler. Sözleşme yalnızca Kullanıcının yararına yürütülecektir. Üçüncü taraflar, Anlaşma ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen Hizmetlerin içeriğinden herhangi bir hak elde edemez.
 4. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, Caynac.com, üzerinde anlaşmaya varılan Hizmetlerin içeriğini veya kapsamını değiştirirse, Kullanıcı’nın talimatlarını uygulamakla yükümlü veya zorunlu değildir. Talimatlar Caynac.com için daha fazla çalışma sağlıyorsa, Kullanıcı yeni bir Sözleşme temelinde ek ek masrafları buna göre ödemekle yükümlüdür.
 5. Caynac.com, Hizmetlerin yerine getirilmesi için üçüncü tarafları kendi takdirine bağlı olarak kullanma hakkına sahiptir.
 6. Hizmetlerin performansı, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Bilgilerin değiştirilmesi gerekiyorsa, bunun belirlenmiş herhangi bir program için sonuçları olabilir. Caynac.com programı ayarlamaktan asla sorumlu değildir. Örneğin, Kullanıcı istenen tüm bilgileri sağlamadığı veya zamanında veya istenen biçimde sağlamadığı için Hizmetlerin başlaması, ilerlemesi veya teslimi gecikirse, yeterince işbirliği yapmadıysa, Caynac.com tarafından zamanında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir veya Kullanıcının masrafı ve riski altında olan diğer koşullar ertelenirse, Caynac.com teslimat süresini makul bir şekilde uzatmaya yetkilidir. Yukarıda belirtildiği gibi bir nedenden ötürü gecikmeden kaynaklanan tüm hasar ve ek maliyetler gelir Kullanıcının masrafı ve riski altındadır.

Madde 11 Yükümlülükler Kullanıcı

 1. Kullanıcı, Caynac.com tarafından talep edilen tüm bilgileri, ilgili ekleri ve ilgili bilgi ve verileri zamanında ve / veya işe başlamadan önce ve işin doğru ve verimli bir şekilde uygulanması için istenen biçimde sağlamakla yükümlüdür. Anlaşma. Bunu yapmazsanız, Caynac.com Hizmetlerin tam olarak uygulanmasını sağlayamayabilir. Böyle bir durumun sonuçları her zaman Kullanıcının pahasına ve riskindedir.
 2. Caynac.com, kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu ve / veya eksiksizliğini kontrol etmek veya Kullanıcıyı zaman içinde değiştiğinde veya Caynac.com’un sorumluluğu altında olmayan bilgilerle ilgili olarak güncellemekle yükümlü değildir. üçüncü taraflar için Caynac.com tarafından derlenen ve / veya Sözleşme kapsamında üçüncü taraflara verilen bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü için.
 3. Caynac.com, Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekirse ek bilgi talep edebilir. Bu başarısız olursa, Caynac.com, bilgi alınana kadar, Kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın faaliyetlerini askıya alma hakkına sahiptir. Değişiklik olması durumunda, Kullanıcı bu durumu derhal veya değişiklik bilindikten sonra en geç 3 iş günü içinde Caynac.com’a bildirmelidir.

Madde 12 Bildirim ve Yayından Kaldırma

 1. Caynac.com (olası) cezai fiillerde bunu bildirmek ve Kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri yetkili makamlara vermek ve ayrıca talep edilen tüm fiilleri bağlamında vermekle yükümlüdür. Araştırma. Caynac.com, Kullanıcı’nın Web Sitesine erişimini reddetme ve / veya Web Sitesinin kullanımını sonlandırma hakkını saklı tutar.
 2. Yasa kapsamındaki yükümlülüklere ek olarak, yukarıdaki noktalara uygun hareket etmeme veya yetersizlikten kaynaklanan hasarlar kullanıcının masraf ve riskindedir.
 3. Kullanıcı, Web Sitesini kullandığı (mobil) cihazın güvenliğinden ve ayrıca kendi giriş ayrıntılarının güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.
 4. Caynac.com veya üçüncü tarafların haklarının ve / veya Kullanıcı tarafından yasa dışı eylemlerin ihlali söz konusuysa ve Caynac.com da Kullanıcı hesabını silme veya herhangi bir şekilde kısıtlama getirme hakkına sahiptir. Reklamların, yorumların ve daha fazlasının yayınını kısıtlama veya devre dışı bırakma gibi Kullanıcının hesabının kullanılması. Caynac.com, ihlal / zararlı bilgileri derhal kaldıracaktır. Hiçbir koşulda Caynac.com, Kullanıcının eylemleri sonucunda doğası ne olursa olsun Kullanıcının maruz kaldığı zarardan sorumlu değildir.
 5. Herhangi bir Kullanıcı, ihlali veya yasa dışı Reklamları veya diğer Kullanıcılar hakkındaki şikayetleri Caynac.com’a yol tariflerini ve / veya şikayetleri bildirebilir. Contact@caynac.com aracılığıyla rapor yapılabilir
 6. Bir Kullanıcı, Kullanıcı tarafından sunulan bir ürünün yararına başka bir Kullanıcıya para aktarıyorsa ve ürün ve / veya Kullanıcı orijinal gibi görünmüyorsa Caynac.com sorumlu değildir. Caynac.com her Kullanıcıya, her Kullanıcının Reklamın doğru olup olmadığını, yanıltıcı bir Reklam olup olmadığını veya başka bir sahtekarlık olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirtir. Caynac.com BURADA bir dolandırıcıyı nasıl tanıyacağınızı açıklayan bir sayfaya sahiptir.

Madde 13 Web Sitesinin Kullanılabilirliği

 1. Caynac.com, Hizmetlerin her zaman önceden belirlenen beklentileri karşılayacağını garanti etmez. Caynac.com, Kullanıcıyı kesintiye uğratmadan Web Sitesini sunmak (erişim) için her türlü çabayı gösterir, ancak Web Sitesinin tam olarak kullanılabilirliğini her zaman garanti etmez. Caynac.com, Web Sitesinin hatasız çalışması tehlikesi olduğuna inandığı sürece Web Sitesinin kullanımını askıya alma hakkına sahiptir. Ayrıca Caynac.com, Web Sitesinin etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için makul olarak gerekli gördüğü tüm önlemleri alma hakkına sahiptir.
 2. Caynac.com, Caynac.com’un kontrolü dışında olan ve Web Sitesinin kullanılabilirliğinde kesintilere yol açabilecek telekomünikasyon altyapısının internet (dis) arızalarından sorumlu değildir. Caynac.com, geçici ve Kullanıcıların meşru menfaatleri uyarınca, Caynac.com bunu göz önünde bulundurarak gerekli görürse Web Sitesinin kullanılabilirliğini sınırlayabilir herhangi bir kapasite limiti, Caynac.com sunucularının güvenliği / bütünlüğü veya Web Sitesinde bakım yapmak. Caynac.com, Web Sitesinde bakım yapma hakkına sahiptir ve yeni işlevler getirebilir ve tanıtabilir. Caynac.com, herhangi bir sözleşme yükümlülüğü üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadan, küçük değişiklikler olmadığı sürece, Kullanıcıları Web Sitesindeki herhangi bir değişiklik hakkında mümkün olduğunca bilgilendirecektir.
 3. Caynac.com, sunulan ürünlerin Kullanıcılar tarafından satışından hiçbir zaman sorumlu değildir ve / veya etkisi üzerinde değildir ve sunulan ürünün kalitesi, bir kullanıcının hizmeti veya ürünü satma yetkisi hakkında veya verilen bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü. Her Kullanıcı, Reklam aracılığıyla başka bir Kullanıcı tarafından sunulan ilgili ürün veya hizmeti araştırma konusunda bağımsız bir yükümlülüğe sahiptir. Web Sitesinde görüntülenen tüm bilgi ve numaralar yazım veya yazma hatalarına tabidir. Hizmet veya ürün bir Kullanıcının beklentilerini karşılamıyorsa Caynac.com hiçbir zaman sorumlu değildir.

Article 14    Payment and collection policy

 1. Kullanıcı, satın alma anında Hizmetlerin maliyetlerini ön ödeme esasına göre ödemekle yükümlüdür.
 2. Kullanıcı, bu masrafları Caynac.com’un tedarik ettiği hesap numarası ve detaylarına faturada belirtildiği şekilde belirtilen ödeme süresi içinde uzlaştırma veya askıya alma olmaksızın tek seferde ödemelidir.
 3. Kullanıcı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse ve belirlenen ödeme süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmezse, Kullanıcı kanun gereği temerrüde düşecektir. Kullanıcının temerrüde düştüğü tarihten itibaren, Caynac.com, başka bir temerrüt bildirimi gerekmeksizin, temerrüdün ilk gününden tam ödemeye kadar yasal ticari faiz ve Kitap 6 uyarınca yargısız masrafların tazmini hakkına sahip olacaktır. Hollanda Medeni Kanunu’nun 96. Maddesi, 1 Temmuz 2012 tarihli yargısız tahsilat masrafları için tazminat kararnamesinden mezun olmuş cetvele göre hesaplanacaktır.
 4. If Caynac.com has incurred more or higher costs which are reasonably necessary, these costs are eligible for reimbursement. The integral judicial and execution costs incurred are also for the account of the Customer.

Madde 15 Sorumluluğun Sınırlandırılmasıy

 1. Caynac.com, mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda yükümlü değildir; ayrıca, yapılmayan bir durumun bir sonucu olarak engellenmesi durumunda da herhangi bir yükümlülüğe uyulmamalıdır. suçundan kaynaklanmaktadır ve yasa, hesabına veya yasal görüşlerine göre değildir. Mücbir sebeplerin her durumda kastedildiği anlaşılmaktadır, ancak bu bağlamda yasa ve içtihatla anlaşılanlarla sınırlı değildir, (i) Caynac.com tedarikçilerinin mücbir sebepleri, (ii) tedarikçilerin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmemesi, (iii) yetersizlik üçüncü şahısların mal, ekipman, yazılım veya malzemelerinin, (iv) hükümet önlemleri, (v) elektrik kesintisi, (vi) internet kesintisi, veri ağı ve telekomünikasyon tesislerinin (örneğin: siber suç ve hackleme), (vii) doğal afetler, (viii) savaşı ve terörist saldırılar, (ix) genel ulaşım sorunları, (x) Caynac.com işinde grevler ve (xi) Caynac.com’un görüşüne göre, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geçici veya kalıcı olarak önleyen kontrolünün dışında olan diğer durumlar.
 2. Herhangi bir yasal hüküm bunu engellemezse ve (c), Caynac.com (i) Caynac.com Hizmetlerinin kullanımı, (ii) hizmetlerin satışı temelinde Kullanıcı tarafından maruz kalınan zararlar için tüm sorumluluğu ortadan kaldırır. veya (diğer) Web Sitesi üzerinden Kullanıcıların ürünleri, (iii) Web Sitesinin yetersizliği veya yetersizliği veya tam olarak kullanılabilirliği, (iv) Caynac.com Web Sitesi veya Hizmetlerinde veya üzerinde değişiklik yapılması ve (v) yanlış ve / veya Web Sitesindeki eksik bilgiler.
 3. Caynac.com sonuçta ortaya çıkan tüm zararları içermez.
 4. Caynac.com’un yükümlü olduğunu kanıtlaması halinde ve yükümlülüğü, Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında Caynac.com’a ödediği maksimum tutarla sınırlıdır, ancak sözleşmeden önce bir yıldan (12 ay) daha fazla olmamalıdır. en az 250 avroya kadar zarar veren olay.
 5. Tüm Kullanıcı Caynac.com tarafından başarısızlık iddiasında bulunmuyorsa yazılı olarak bildirilmiş ve Kullanıcı iddialarının dayandığı gerçeklerden haberdar olduktan ya da makul bir şekilde farkında olabileceği bir yıl içinde Caynac.com’a motive olmuştur. Caynac.com’un sorumluluğu, taraflar arasındaki Anlaşmanın feshinden bir yıl sonra sona erer.

Madde 16 Tazminat Kullanıcı

(i) Kullanıcının hizmetlerinin veya ürünlerinin kullanımı,
(ii) Caynac.com Hizmetlerinin kullanımı,
(ii) Caynac.com Hizmetlerinin kullanımı,
(iii) Reklamın yasa dışı içeriği ve / veya teklif (iv) bir Reklam’a dayalı bir anlaşma yapılması.

Madde 17 Şikayetlers

 1. Bir Kullanıcı Caynac.com’un Hizmetlerinden memnun değilse, Müşteri bu şikayetleri mümkün olan en kısa sürede, ancak şikayete yol açan ilgili nedenden sonra en geç 7 takvim günü içerisinde bildirmek zorundadır. Şikayetler, “Şikayet” konusuyla contact@caynac.com aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak bildirilebilir.
 2. Caynac.com şikayeti işleyebiliyorsa, şikayet Kullanıcı tarafından yeterince doğrulanmalı ve / veya açıklanmalıdır.
 3. Caynac.com şikayete en kısa sürede cevap verecektir, ancak şikayetin alınmasından sonra en geç 7 takvim günü içinde cevap verecektir.
 4. Taraflar birlikte bir çözüm bulmaya çalışacaklardır.

Madde 18 Kullanım koşullarında yapılan değişikliklere

Caynac.com, Web Sitesinin (bir kısmının) Web Sitesini, Hizmetlerinin içeriğini ve bu genel hüküm ve koşulları ayarlamakta serbesttir. Değiştirilen şartlar web sitesinde son güncellenme tarihi ile yayınlanacaktır. Kullanıcı, değiştirilmiş koşulların yürürlüğe girmesinden 30 gün önce ilgili değişikliklerin yer aldığı bir e-posta alacaktır. Kullanıcı değişikliklerin içeriğini kabul etmiyorsa, Sözleşme’yi derhal feshedebilir. Kullanıcı, Sözleşmenin nasıl feshedilebileceğine dair bir e-posta daha alacaktır. Kullanıcı zamanında reddetmezse, en azından değişikliklerin herhangi bir şekilde yürürlüğe girdiği veya başka bir şekilde itiraz edileceği tarihten önce veya anlaşma feshedilirse, kullanıcı değişen koşulları kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesini değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullansa bile, Kullanıcı değişen koşulları kabul etmiş sayılır.

Madde 19 Geçerli yasalar

 1. Hollanda yasaları, Caynac.com ile Müşteri ve Caynac.com ile Kullanıcı arasındaki yasal ilişki için geçerlidir.
 2. Caynac.com ve Müşteri arasında veya Web Sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılması sonucunda veya bu Sözleşmenin Kullanıcı tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, zorunlu hukuk hükümleri başka bir hüküm sunmadıkça, Orta Hollanda mahkemesinin yetkili mahkemesi, yer Amersfoort tarafından çözülecektir. yetkili bir mahkeme atamak.

Bunschoten-Spakenburg, 29 May 2020